Arkitekt Stockholm

Vår vision är att skapa hållbar arkitektur och design.

Arkitekt Stockholm

Vårt fokus är på att göra det enklare för privatpersoner vilka bygga eller bygga om sina hem.

Arkitekt Stockholm

Arkitekt Stockholm är en arkitektbyrå.

arkitekt, arkitekter, arkitekt byrå, arkitekter Stockholm

Arkitekt, arkitekter, arkitekt byrå, arkitekter Stockholm

Arkitekt Stockholm är en arkitektbyrå.
Vi vill utforma byggnader och trädgårdar där familjer trivs och fungerar väl i livets alla skede.
Våra uppdragsgivare är enbart privatpersoner.
Vi ritar din tillbyggnad utifrån era behov, lagkraven och husets förutsättningar.

Vår vision är att skapa hållbar arkitektur och design.Vårt fokus är på att göra det enklare för privatpersoner vilka ska bygga eller bygga om sina hem.
Tänk efter innan ni sätter igång med utbyggnad, ombyggnad, trädgårdsplanering eller alltihop?

arkitekt, arkitekter, arkitekt byrå, arkitekter StockholmTänk på vad ni behöver för att vardagen ska fungera under byggprocessen.
Beställ ett kostnadsfritt besök redan idag.
Våra medarbetare är engagerade och lyhörda för dina behov, samtidigt som de ser helheten och kan komma med andra förslag och lösningar. Kanske visar det sig att ni bara behöver hjälp med ritningar för bygglov.

Vi skriver ett avtal.
Det är viktigt att komma överens i förväg, ha en skriftlig dokumentation om uppdragets omfattning och kostnad. Vi kan också fungera som projektledare och kvalitetsansvarig och ha kontakter som kan effektivisera bygget, vilket spar både tid och pengar.
Ritningar är inte allt.
Ritningarna är ett sätt att tydliggöra och presentera et förslag för dig som uppdragsgivare. För att göra ritningar kostar det tid i form av möten, platsbesök och diskussion för att utforma.

Tänk gärna efter innan ni sätter igång med utbyggnad, ombyggnad, trädgårdsplanering eller alltihop? Tänk på vad ni behöver för att vardagen ska fungera under byggprocessen.
Beställ ett kostnadsfritt besök.
Våra medarbetare är engagerade och lyhörda för dina behov, samtidigt som de ser helheten och kan komma med andra förslag och lösningar. Kanske visar det sig att ni bara behöver hjälp med ritningar för bygglov. Vi skriver ett avtal.
Kom gärna överens i förväg, helst skriftligt om uppdragets omfattning och kostnad. Vi kan också fungera som projektledare och kvalitetsansvarig och ha kontakter som kan effektivisera bygget, vilket spar både tid och pengar.
Ritningar är inte allt. Det måste funka även i verkligheten. Drömmarna måste vara realistiska. Man måste prata även med grannar och få deras samtycke.
Ritningarna är ett sätt att tydliggöra och presentera ett förslag för dig och som uppdragsgivare.

För att göra ritningar kostar det tid i form av möten, platsbesök och diskussion för att utforma. Som oftast får man ändra och revidera planerna flera gånger under planeringsprocessen. Byggprojekten kan ta tid, väldigt lång tid. I vissa fall upp till ett år. Det gäller att ha flera kontakter med din kommun under planeringsprocessen.

arkitekt, arkitekter, arkitekt byrå, arkitekter stockholmAttefallshus på 5 dagar
Skärgårdsmässans Miljöpris 2016

http://www.skargardsmassan.se/press.asp
http://25m2hus.se/

Lankcentralen.se