Hem

Fiberbetongens fördelar

Frågor om processen för fiberbetong har kommit in på löpande band senaste tiden. I ärlighetens namn hade jag inte väntat mig ens hälften av den reaktion ni gett mig. Det är kul att se. Roligt att så många tycks intresserade av byggnationer i allmänhet och fiberbetong i synnerhet.

Idag kommer jag att ägna hela inlägget åt att beskriva just hur DU kan gå tillväga för att få fiberbetong av oss. Det är en process som sker i ett antal olika delar, och dessa är som följer:

Första kontakt

På intet sätt unikt för arbete med fiberbetong påbörjas arbetet med ett första möte. Du berättar för oss vad du behöver hjälp med i detta härad. Under mötet gör vi en avstämning om förväntningar, förhoppningar, budget, tidsram och annat för arbetet relevant underlag. Därefter fortsätter vi vidare till nästa del av arbetet. Ett steg närmare ett färdigt arbete med fiberbetong.

Detaljerad plan

Mot bakgrund av den första kontakten följer steget då projektplanen ska ner på papper. I denna del av arbetet mot fiberbetong kommer du som kund att få ta del av en offert. I offerten framgår all relevant fakta angående det som rör projektet. Tydliga villkor kring arbetet – så som kostnad och den tid det kommer att ta att nå ett slutresultat – samt det ansvar som vi som entreprenör bär i det hela. Kort och gott: Allt som rör arbetet framgår.

När du känner att avtalet matchar dina förväntningar kring fiberbetong-arbetet så godkänns offerten och nästa steg väntar:

Tillverkning av fiberbetong

För att kunna arbeta med fiberbetong behöver materialet förstås tillverkas. Detta bör knappast förvåna någon. Här skapar vårt team det material som överenskommits med dig som kund och som till sist ska appliceras i din byggnation – vad den nu må vara.

Montering av fiberbetong

Det sista och roligaste steget är sedan själva monteringen. Här ser vårt team till att ha de bästa förutsättningarna för att kunna applicera fiberbetongen på det sätt som gör att resultatet kan uppnås. Exakt hur lång tid detta moment tar går inte att på förhand säga eftersom det beror på så många olika variabler. Bland annat vilken typ av byggnation det är tal om, hur stor ytan vi arbetar med är och hur tillgänglig byggnaden är för vårt team. Det finns även fler variabler som spelar in men dessa kan vi gå igenom när vi bokat vårt första möte.

Frågor på det? Frågor om fiberbetong i största allmänhet? Kontakta mig gärna direkt i min inkorg!