Hem

solceller

Solenergi för din byggnad

All information och rådgivning kring solceller från en enda källa. Solcellen Stockholm gör allt ifrån informering till installation  Vill du använda den outtömliga och miljövänliga energin i vår sol?  Vill du bli mer oberoende av utvecklingen av el- och energipriser?  Letar du efter information om huruvida ett solcellssystem för kraftproduktion eller ett solvärmesystem för uppvärmning och varmt vatten är mer lämpligt på din plats? Solcellen Stockholm stöder dig med alla frågor om solteknologi. Sedan 2004 har vi framgångsrikt implementerat solceller och solvärmeanläggningar för privat och kommersiell användning av solenergi. Detta bekräftas av våra referensprojekt i Stockholm och Malmö samt i andra storstäder i landet. Solteknologi utvecklas kontinuerligt. Våra kunder drar nytta av den växande kunskapen om Solcellen Stockholm i alla faser av projektimplementeringen. Rådgivning om planering och design av system för solceller och solenergi är särskilt viktigt för oss. I denna fas läggs grundstenen för solsystemets ekonomiska effektivitet och efterföljande kundnöjdhet. Vi rekommenderar våra kunder om valet av det optimala solsystemet, tar hand om den tekniska samordningen och involverar arkitekter och installationsföretag i implementeringen, som har bevisat erfarenhet av implementering av solteknologisystem. Vi hjälper dig också självklart när det gäller underhåll och försäkring av system för solceller och solenergi. Designa din egen energiförsörjning, framtidssäker och mer oberoende av fossila och atombränslen. Använd potentialen i solceller eller solenergi: klimatvänlig, ekonomiskt hållbar och ljudlös. Solcellen Stockholm hjälper dig gärna med en installation av solceller i Stockholm. Fotovoltaik Fotovoltaik står för elproduktion från solljus. Ordet består av foto (ljus) och volt (spänning). Fotovoltaiks är ett miljövänligt, ljudlöst och hållbart sätt att generera el. Ellagring Ellagring i kombination med ett solcellssystem möjliggör användning av solenergi under dåliga bestrålningsförhållanden och särskilt på natten. Självförbrukningen av den producerade solenergin ökar från 26-32 procent till 62-75 procent. Solvärme Uppvärmning och varmt vatten genererar upp till 85% av våra privata energibehov. Med ett solvärmesystem kan du täcka en stor del av detta krav. Den avgörande faktorn här är rätt utformning av ditt system och dess integration i det befintliga värmesystemet. Vi erbjuder de tjänster som du kommer behöva till ditt solsystem Solcellen Stockholm organiserar och inser – från en enda källa – ditt individuella fotovoltaiska system. Fristående hus eller kommersiella byggnader, tak- eller fasaddesign – det är servicen för Solcellen Stockholm att bunta högkvalitativ teknik och göra den användbar för dig. Om du behöver hjälp att installera dina solceller i Malmö så är vi rätt företag för dig. Våra tjänster kring solcellssystem och solceller Vårt mål är långsiktiga nöjda kunder. Vår erfarenhet är att detta endast kan uppnås om alla implementeringssteg i konstruktionen av ett solsystemnät och är professionellt planerade och genomförda. Rätt val och koordinering av komponenterna som ska användas och hänsyn till de platsberoende faktorerna är avgörande för långsiktig lönsamhet och god avkastning på solsystemet. Solcellen Stockholm erbjuder dig tjänsten från en enda källa – från planering till underhåll av ditt system – kvalitetsmedvetet och oberoende av modulstillverkare. Fotovoltaiska system – rådgivning och planering Varje plats utgör olika utmaningar för planering och installation

Läs mer »