Hem

fasadrenovering

Fasadrenovering Stockholm

Betongrenovering och förstärkt betongrenovering av erfarna specialistföretag i Stockholm. En betongrenovering är inte bara användbar och tillrådligt om sprickor och skador eller exponerade förstärkningar är redan synliga för blotta ögat. Betongrenovering är också tillrådligt om inre eller yttre påverkan har haft en bestående negativ inverkan på betongens ståndaktighet. Syftet med betongreparationen är att återställa skador och funktionsskador både visuellt och i funktion, vilket förbättrar och förlänger byggnadens värde, stabilitet och utseende. För att genomföra en framgångsrik betongrenovering är det nödvändigt, å ena sidan, att skadan upptäcks och diagnostiseras korrekt. Å andra sidan behövs en kompetent person med tillräcklig erfarenhet av betongrenovering, eftersom denna verksamhet ställer mycket högre krav på det kontrakterade företagets kunskap och kan än arbetet med en ny byggnad. Företaget Fasadfixaren har denna erfarenhet. Från skadeanalys till kostnadsuppskattning till expertborttagning av defekter och spricka reparation och slutliga åtgärder för korrosionsskydd, får du allt från en enda källa. Vill du få din betong reparerad? Behöver du en betongrenovering? Ring oss då och låt oss prata om vad vi kan göra för dig. Vi hittar en lösning. Både när det gäller tekniska och monetära termer. Fasadrenovering Stockholm Erfarna specialistföretag för fasadrenoveringar tar över dina beställningar i Stockholm. En fasadrenovering går utöver underhåll och reparation och kan innebära betydande insatser i byggnadskonstruktionen (till exempel rivning och nybyggnation av hela fasader) och innebär vanligtvis en modernisering av både själva fasaden och ämnet och isoleringen. Fasadrenovering Göteborg eller i Stockholm inleds vanligtvis med en expertrapport som för att identifiera och registrera eventuella brister. I betänkandet föreslås redan i betänkandet åtgärder för sanering. Om kunden är i stånd att hantera renoveringen av kostnaderna, eftersom dessa spelar en inte obetydlig roll när det gäller kvaliteten och omfattningen av fasadrenoveringen, kan arbetet påbörjas. I vilket fall som helst bör målet inte bara vara att återställa skador, sprickor eller statiska problem, utan också att spara energikostnader, eftersom dessa kan vara ganska betydande om isoleringen är sund och också krävs av lagstiftaren. Om du ska fasadrenovera rekommenderas en detaljerad diskussion antingen på plats, direkt i byggnaden eller på våra kontor. Ta din tid och låt oss presentera ditt koncept. Vi ser fram emot ditt samtal. Målare – Måler i Stockholm Erfaret målningsföretag tar över målning, tapetseringen och putsning i Stockholm Som ett modernt och progressivt måleri företag i Stockholm, är vi glada att försköna och förnya dina rum eller din fasad. Oavsett om det handlar om enkla färger eller högkvalitativa målningstekniker, såsom glas- och spateltekniker upp till exklusiva väggbeklädnad. Vi utför alla renoverings- och designuppgifter på ett tillförlitligt sätt och med stor erfarenhet. I detalj utför vi följande arbete: Klassiska målare och målningsarbeten Från den normala målningen av tak och väggytor till målning av fönster- och dörrkarmar utför vi allt arbete i privata lägenheter och hus samt i dina affärslokaler eller kontor. Gobelänger fungerar Från grovfiber tapeter till siden tapeter. Vi designar om dina väggar, moderna och professionella. Glöm vad du tyckte om tapeter. Nya tekniker och idéer gör den klassiska tapeten till ett nytt medium för modern

Läs mer »