Hem

Vikten av marknadsundersökning

En marknadsundersökning kan lära oss mycket. Det var något jag fick berätta för ett litet företag som jag mötte förra veckan. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om detta möte och det jag bär med mig från det.

För det första ska sägas att detta företag varit enormt framgångsrika givet vilket bransch de verkar i och varifrån de började. Det var egentligen bara två tjejer med drömmar om att lyckas med tech som gjorde just detta. Nu har de bedrivit sin verksamhet i drygt 2 år och de har kört i 210 km/h hela vägen. Att utföra marknadsundersökning har inte direkt varit prioriterat och detta kan jag förstå till fullo. Nu hade tjejerna tagit in en PR-konsult som arbetade ungefär 20% och denne hade sagt att de gjorde rätt i att ta in någon. Någon vars expertis låg på just marknadsundersökningar. Nyttan av att låta genomföra en marknadsundersökning som kunde svara på några fundamentala frågor. De hade lyssnat till sin PR-konsult och konsulten hade sedan kontaktat mig. Jag åkte dit för ett första möte.

”Jaha, vad kan en marknadsundersökning göra för oss då, tror du?” frågade dem och jag måste erkänna att jag kunde skönja en skepticism i rösten och ansiktsuttrycken. Jag började berätta vad en marknadsundersökning generellt sett kunde generera för värdefull information. Jag fortsatte med att nämna att det helt berodde på vad man ville undersöka och huruvida det var genomförbart. Det är helt enkelt en fråga om att tänka rätt, att undersöka rätt saker.

De tyckte att det lät lite flummigt i början men jag vände fokus ganska snabbt. Istället för att tala om marknadsundersökning generellt frågade jag dem om deras verksamhet. Vilka svar sökte de svar på? Det gick för all del väldigt bra för verksamheten, men vilka utmaningar hade de? Varför gick det inte ännu bättre? Efter idogt grävande kom vi fram till insikt efter insikt. Dessa insikter låg sedan till grund för vad man kunde tänka sig att en marknadsundersökning kunde rikta sig mot. Jag är av den bestämda uppfattningen om att det är bättre att starta väldigt brett och sedan smalna av allteftersom.

Så gjorde vi även denna gång och mötet avslutades med att jag presenterade ett gäng frågor. Dessa frågor skulle utgöra marknadsundersökningen, om jag fick bestämma. Det var 5-6 stycken och de angrep flera olika aspekter av branschen, produkten och företaget. De ville ha en ganska bred marknadsundersökning och det var också det jag gav vem.

Vi kom överens om att marknadsundersökningen skulle genomföras och så blev det. Resultatet kommer jag att behöva återkomma med nästa vecka. Vi hörs då!